Hos Beatræ A/S er bæredygtighed en stor del måden vi tænker virksomhed på.

Miljøet kan ikke overses, og vi bestræber os på hele tiden at udvikle os i en bæredygtig retning.

FN´s verdensmål er et kompas der, viser os i retningen af en bæredygtig verden. En retning som Beatræ A/S arbejder aktivt for at være en del af. 

MILJØ & BÆREDYGTIGHED

I Beatræ A/S arbejder vi for at skabe de bedste forudsætninger for vores fælles fremtid, i det omfang det er os muligt.  

BEADYGTIGHED

Beatræ A/S er en virksomhed i en lille by, i et lille land. Vores verden står overfor en klimaudfordring, som er langt større end de udfordringer vi som tømrer og snedkere håndterer til dagligt.

Beatræ A/S kan ikke redde verden ud af den her udfordring alene. Men i fællesskab med vores leverandører og samarbejdspartnere, kan vi implementere tiltag der giver mening for miljøet, for vores kunder og for os som virksomhed.

Måder og vaner skal ændres. Det plejer vi at gøre, er ikke en undskyldning for ikke at tage ansvar.  Der hvor vi har en forudsætning for at forberede os, har vi et ansvar. 

FN´s 17 verdensmål er en uundgåelig medspiller i en bæredygtig udvikling, også for en virksomhed som Beatræ. Hvor på skalaen kan vi være med til at gøre en forskel? 

Ikke kun ude i den store verden, men også i vores lokalmiljø. Hvordan kan vi være med til at sikre at diversiteten i alle sine former har de bedste forudsætninger.   

Byggebranchen bygger på stolte traditioner. Mange af dem er i generationer givet videre fra mester til svend, og fra svend til lærling. Branchen er stålfast, men ikke urokkelig.

Vi skal rapportere og dokumentere om vores fremskridt, og hele tiden søge efter nye muligheder for at gøre vores virksomhed bedre. Ikke mindst for os selv, men for den verden vi alle sammen deler. 

 

Verdensmål nr. 4 hedder kvalitetsuddannelse. Beatræ A/S har et fagligt ansvar overfor de nye generationer af lærlinge. Bæredygtighed skal implementeres i deres DNA, så klimabevidste beslutninger ikke længere er et tilvalg, men en selvfølgelighed. Vi skal give vores lærlinge de bedste faglige kompetencer under deres uddannelse, så de har alle forudsætningerne for at dele ud af deres viden og erfaring til den næste generation af dygtige tømrer og snedkere.

Verdensmål nr. 12 hedder ansvarligt forbrug og produktion. Hvordan kan Beatræ A/S allerede fra projektering tilsikre at det vi bygger, sætter et minimalt CO2 aftryk på vores verden. Det er vores opgave at sørge for at udførelse, udnyttelse af materialer, affaldshåndtering og bortskaffelse lever op til de forventninger der udgør en bæredygtig dagsorden. Gennem vores ISO 14001 miljøledelsessystem gør vi os de overvejelser der skal til for at sikre at vores arbejde sætter det lavest mulige aftryk på vores miljø.

Verdensmål nr. 17 hedder partnerskaber for handling. I Beatræ A/S arbejder vi aktivt med at udvikle vores værdikæder. I forening med vores samarbejdspartnere og leverandører arbejder vi sammen om at vores fælles processer bliver så effektive som muligt.  

Den miljøpolitiske målsætning er at:

• Foretrække miljøbevidste leverandører og samarbejdspartnere

• Målrette vores bæredygtige indsats strategisk i virksomheden

• Sikre at virksomhedens medarbejdere overholder gældende lovgivning inden for miljø

• Tage størst muligt hensyn til de af FN´s 17 verdensmål der giver mening for virksomheden

• Virksomheden forpligter sig til sine målsætninger om at innoverer sin miljøpræstation

• Virksomhedens medarbejdere forstår og handler efter miljøpolitikken, og bliver løbende opdateret

Virksomheden forpligter sigt til:

• At beskytte miljøet, herunder forebygge forurening

• Opstille konkrete mål, der viser i hvor høj grad der leves op til miljøpolitikken

• Løbende at forbedre miljøledelsessystemet (ISO14001:2015)

• At overholde alle bindende forpligtelser samt relevante lov- og myndighedskrav

I Beatræ A/S har vi forpligtet os til at være en del af den grønne omstilling. Dette har vi gjort gennem en ISO 14001-certificering. 

Certificeringen er vores garanti over for vores kunder om, at bæredygtighed ikke blot er noget, vi siger, men noget, vi aktivt arbejder med. Vores ISO 14001-miljøcertificering stiller en række krav til os som virksomhed. 

Vi skal udvikle og innovere vores miljøpræstationer, løbende sætte nye målsætninger og hæve vores ambitioner for at gøre en forskel. Hos Beatræ A/S garanterer vi, at vores arbejde udføres med størst muligt hensyn til miljøet.