I Beatræ er bæredygtighed en bærende faktor i måden vi tænker virksomhed på.

Miljøet kan ikke overses, og vi bestræber os på hele tiden at blive bedre.

FN´s verdensmål er et kompas der, ligger retningen mod en mere bæredygtig verden. En retning som Beatræ er en del af.

MILJØ & BÆREDYGTIGHED

I Beatræ A/S arbejder vi for at skabe de bedste forudsætninger for vores fælles fremtid, i det omfang det er os muligt.  

Bæredygtighed

Beatræ A/S er en virksomhed placeret i en lille by i et lille land. Vores verden står overfor en kæmpe klimaudfordring, som er langt større end det at skifte et vindue eller bygge et tag.

Beatræ kommer med alt sandsynlighed nok ikke til at rede verden ud af den her udfordring. Men vi kan bidrage der hvor det giver mening.

Det er en uoverskuelig udfordring at stå overfor, men hvor der er vilje er der vej.

Måder og vaner skal ændres. Det plejer vi at gøre, er ikke en undskyldning for ikke at tage ansvar. En grundlæggende kulturændring i forening med en vilje til at gøre en forskel der hvor vi har en forudsætning til at påvirke slagets gang i en bæredygtig retning.

Grønne energiaftaler, en kortlægning af vores affaldsaftryk, med henblik på reducering af affald og upcycling af materialer, materiel ansvarlighed og et opgør med ”køb og smid væk” kulturen med henblik på en cirkulærøkonomi, fokus på rådgivning om bæredygtige materialer og alternativer og en ambition om hvert år at forbedre os og lave nye målsætninger der fremmer den bæredygtige dagsorden.

I Beatræ er vi godt i gang og har forpligtet os til vores ambitioner om en fælles grønnere fremtid i form af en ISO 14001 certificering, som vi arbejder på højtryk på at få.

FN´s 17 verdensmål er en uundgåelig medspiller i en bæredygtig udvikling, også for en virksomhed som Beatræ. Hvor på skalaen kan vi være med til at gøre en forskel? Ikke kun ude i den store verden, men også i vores lokalmiljø. Hvordan kan vi være med til at sikre at diversiteten i alle sine former har de bedste forudsætninger.   

Byggebranchen bygger på stolte traditioner og rigtig mange af dem er i generationer givet videre fra mester til svend og fra svend til lærling. Branchen er stålfast, men ikke urokkelig.

Verdensmål nr. 4 hedder kvalitetsuddannelse. Hvordan kan vi som virksomhed være med til at oplyse de nye generationer af lærlinge og implementerer bæredygtighed i deres DNA, så klimabevidste beslutninger ikke længere er et tilvalg, men en selvfølgelighed. Foruden at give dem de bedste faglige kompetencer under deres uddannelse, så de selv har alle forudsætningerne til at kunne videregive deres tilegnede viden til nye generationer.

Verdensmål nr. 12 hedder ansvarligt forbrug og produktion. Hvordan kan Beatræ allerede fra projektering tilsikre at det vi bygger sætter et minimalt CO2 aftryk på vores verden. Det er vores opgave at sørge for at udførelse, udnyttelse af materialer, affaldshåndtering og bortskaffelse lever op til de forventninger der udgør en bæredygtig dagsorden.

Vi skal rapportere om vores fremskridt og hele tiden søge efter nye løsninger til at gøre vores virksomhed bedre og bedre, ikke mindst for os selv, men også for den verden vi alle sammen deler.